DISCLAIMER

 christoartfair.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van  CHRISTOARTFAIR. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan  zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CHRISTOARTFAIR. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk,  niet commercieel gebruik.

  

 De op deze website getoonde informatie wordt door de eigenaar met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het is  desalniettemin mogelijk, dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site  wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. CHRISTOARTFAIR behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met  onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

  

 Hoewel CHRISTOARTFAIR  misbruik wil voorkomen, is CHRISTOARTFAIR niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten,  die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

  

 CHRISTOARTFAIR is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, maar kan niet instaan voor de inhoud  en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.  Aansprakelijkheid voor de inhoud van websites, die niet door CHRISTOARTFAIR worden onderhouden, wordt afgewezen.

  

 CHRISTOARTFAIR sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die  voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met christoartfair.nl

  

 CHRISTOARTFAIR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van informatie op christoartfair.nl en eventuele  gevolgen daarvan. CHRISTOARTFAIR kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van informatie op websites  en andere informatiebronnen waar door middel van links op  christoartfair.nl is doorverwezen.

 

© Stichting Kunstontwikkeling Haaglanden